Valná hromada v Praze

07.09.2015 15:24

V sobotu jsem věnoval celý den turnaji a v neděli jsem si to "užil" na Valných hromadách. Konala se "velká" VH ČMBS a pak "malá" poolové sekce. Tu první hodnotím pozitivně. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých čísel a i to, že Franta Nejedlo (hospodář ČMBS) sehnal zajímavé peníze pro celý svaz. Velká část peněz je vyčleněna na práci s mládeží. Bylo tam asi 60 zástupců klubů a VH byla usnášeníschopná, nebylo tedy potřeba svolávat náhradní VH. Kdyby setkání nekazil Daniel Pokrývka nesmyslnými návrhy a komentáři, stihli jsme oběd o hodinu dříve. 

Koho zajímají detaily z této části VH, nechám v herně Poupátko na stolečku přehledovou brožurku z VH.

Horší pocit jsem si odnesl z VH poolové sekce, kde hlavním bodem programu byla diskuze k novému hernímu systému. Výkonný výbor měl připravenou pouze koncepci. Připomínky jednotlivých klubů zacházely do detailů a na některé z nich nebyl schopen VV reagovat. Vzhledem ke složitosti celého systému a provázanosti soutěží, to technicky ani nebylo možné. Diskuze však byla plánovaná členy Výkonného výboru a ti zde získali cenné názory. Věřím, že informací tam padlo dost a na další dvě sezóny připraví VV kvalitní systém. V průběhu listopadu by měl být znám herní systém ve své finální podobě.

RK

Zde je fotka z místa konání (Strahov, prostory ČUS, Zátopkova ulice):