Valná hromada – 27. ledna 2016

20.01.2016 08:22

aktualizováno 20. 1. 2016

Svolávám Valnou hromadu na středu 27. 1. 2016 od 18:00 do areálu herny Poupátko.

Hlavní bod: zvolení Výkonného výboru a statutárního orgánu – nezbytné kvůli změně sdružení na spolek.

Vedlejší bod (týká se jen benáteckých): je nutno vyřešit pár duležitých záležitostí týkající se herny.

V poslední části budeme reagovat na upravené podmínky financování klubu ze strany města.

 

Témata k diskuzi z vedlejšího bodu.

 

Časový odhad trvání VH je 1,5 hod.

Aktuálně vzniklo další důležité téma - změna podmínek financování ze strany města.