Informace ze schůze

12.07.2015 20:17

Děkuji všem, co se dostavili na schůzi. Velmi to pomohlo v rozdělení úkolů.

Až budeme pracovat na zvelebení herny, prosím chovejte se šetrně k veškerému stávajícímu vybavení. Nevím přesně, co bruslařský klub využívá. Každá věc jim může stále sloužit k pravidelným mezistátáním závodům. Nic prosím nevyhazujte a neničte.

Závěr schůze ve stručných bodech:

Standa zařídí výmalbu hlevní místnosti (dle dohody světle modrou, strop bílý). Domluví se s Karlosem a Jindrou, případně Vaškem Bártou event. jinými lidmi na další s tím související přípravy a pomocné práce. 

Vašek Bárta s KT vyklidí nábytek z hlavní místnosti. Pomůže při stěhování z Bašty.
Vybavení z Bašty bude v zadní šatně, vybavení z hlavní místnosti včetně branek se dá do přední šatny.

Renda s Péťou odstraní garnýž na stropě, pomohou se stěhováním vybavení z Bašty.

Vláďa zajistí odbornou instalaci osvětlení.
Převoz stolů, případně jiného rozměrnějšího vybavení velkým autem.

Luděk zkusí vydrhnout podlahu a domluví se s ostatními na stěhování Bašty.
Luděk se pokusí využít pro klub vyřazenou lednici. Zatím jsme se dohodli, že kuchyň nebudeme využívat.

Radek až bude mít v pořádku malíček, umeje na čisto okna.
Dořeší provozní záležitosti ohledně provozu v kuchyňce, klíčů, smlouvy s městem, financí...
Demontáž a montáž stolů odbornou firmou.
Až ve finální fázi se přestěhují praktikábly z Internátu a křesílka na sezení, držáky na tága, hudba.

Ještě bude třeba: 

1/ Vyprat závěsy (parta co bude připravovat a vyklízet hernu na malování, to zajistí nebo rozdá do více domácností).
2/ Dokoupit závěsy na chybějící prosklené plochy.
3/ další body budu doplňovat