Valná hromada

10.02.2015 13:25

28.1.2015 proběhla Valná hromada. Zúčastnilo se jí 10 členů. Dohodli jsme se na úpravě názvu klubu ve vztahu k novým skutečnostem ohledně změny občanského sdružení na zapsaný spolek (toto uvažujeme v horizontu r. 2015). Výkonný výbor byl odsouhlasen ve stejném složení jako dosud. Dohodli jsme se na zprovoznění zastaralých webových stránek a obnovení zpravodajské činnosti do benáteckého měsíčníku. Probrali jsme i návrhy jak přispět našimi silami k zateplení herny Na Baště. Navrhované řešení však vyžaduje součinnost s majitelkou nemovitosti.